معرفت شناسی از دیدگاه پوپر
56 بازدید
محل نشر: دانشگاه قم / 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی