دورنمای روایتی
49 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه فرهنگستان هنر » بهمن و اسفند 1385 - شماره 1 » (17 صفحه - از 75 تا 91)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی