بررسی کره در طرح داستانی نخل
52 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » تابستان و پاییز 1382 - شماره 33 و 34
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی