کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی
52 بازدید
محل نشر: پژوهش زبان های خارجی » تابستان 1387 - شماره 45 » (18 صفحه - از 81 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی